Internal Assessment

3rd Sem Internal Assessment

Sl.No. Title Download
1 Bengali Internal Question Download
2 EDU-G-CC-T-3 Download
3 EDU-G-SEC-T-1(A) Download
4 EDU-G-SEC-T-1(B) Download
5 EDU-H-CC-T-5 Download
6 EDU-H-CC-T-6 Download
7 EDU-H-CC-T-7 Download
8 GEO-G-CC-T-03 Download
9 History Internal Question Download
10 PEDG CC-T-1C Download
11 PEDG-SEC-P-1 Download
12 POL-H-CC-T-5 Download
13 POL-H-GE-T Download
14 POL-G-CC-T-3 & POL-G-SEC-T-1 Download
15 Sociology Internal Question Download